mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky  

Účinnost

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích účinnost 1.1.2016.pdf

Zrušena k 31.12.2017

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích                     

Zrušena k 31.12.2014

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.12007.doc Zrušena k 31.12.2014  

 3.1.2008

Nařízení obce Lutopecny  č. 1 2015.pdf  

  5.12.2015

Vyhláška obce Lutopecny č. 1 2014.pdf Zrušena 31.12.2019  

 1.1.2015

Vyhláška obce Lutopecny č .2 2014.pdf Zrušena 31.12.2017  

1.1.2015

Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č.2 2017.pdf Zrušena k 31.12.2021

1.1.2018

Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 2 2019.pdf  

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 1 2019.pd Zrušena k 31.12.2021

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č.2 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf  

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 1 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf   1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 3 2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (002).pdf   1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech