image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů obce Lutopecny

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Konec platnosti Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

  1.1.2024

Nařízení obce - Tržní řád

  30.9.2023
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č.3 /2021   1.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny  o místním poplatku ze psů         1.1.2024

Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 3 2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (002)

 29.11.2023 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 2 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  31.12.2023 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 1 2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství   1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 1 2019 31.12.2021 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 2 2019 13.12.2019 27.11.2019
Obecně závazná vyhláška obce Lutopecny č. 2 2017 31.12.2021 1.1.2018
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 31.12.2017 1.1.2016
Nařízení obce Lutopecny  č. 1 2015  26.9.2023 2.12.2015
Vyhláška obce Lutopecny č. 2 2014 31.12.2017  1.1.2015
Vyhláška obce Lutopecny č. 1 2014 31.12.2014 3.11.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1 2012 o místních poplatcích 31.12.2014 1.1.2013
Obecně závazná vyhláška č. 1 2007 31.12.2014

3.1.2008

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech