mapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Lutopecny

2. Důvod a způsob založení

Obec Lutopecny (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Lutopecny
  Lutopecny 1
  767 01 Kroměříž

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Lutopecny
  Lutopecny 1
  767 01 Kroměříž
 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 573 338 474
  mobilní telefon: +420 606 520 082

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.lutopecny.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Lutopecny
  Lutopecny 1
  767 01 Kroměříž

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  starosta@lutopecny.cz

 • 4.8 Datová schránka

  vkibnad

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1483124319/0800

6. IČ

00287474

7. DIČ

CZ00287474

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva obce Lutopecny za rok 2021

Výroční zpráva obce Lutopecny za rok 2020

Výroční zpráva obce Lutopecny za rok 2019

Výroční zpráva obce Lutopecny za rok 2018

Výroční zpráva obce Lutopecny za rok 2017

Výroční zpráva obce Lutopecny za rok 2016

Další informace:

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: