image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace

Dotace

Publicita


logoObec Lutopecny realizovala díky dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR, projekt „Obnova biokoridoru LBK 1 v Lutopecnách“. Celkové způsobilé výdaje:2 593 900 Kč, Dotace EU: 2 464 205 Kč (95 %) Příspěvek příjemce podpory: 129 695 Kč (5 %) Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2020
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 12. 2023 Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Příjemce dotace: Obec Lutopecny

CZ_RZ_B_C.jpg

 


 

logo 

Obec Lutopecny realizovala díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu 11708 – Podpora revitalizace území, akci s názvem „Demolice obecního rodinného domu č. p. 16 v Lutopecnách“. Obec obdržela dotaci ve výši 873 965 Kč. Celkové náklady na realizaci akce činily 1 278 726 Kč včetně DPH.

Obec Lutopecny realizovala díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, projekt 117D03O002351 „Rekonstrukce chodníku Bařiny“. Celkové způsobilé výdaje: 1 964 240,27 Kč Dotace EU: 1 866 028,25 (95 %) Příspěvek příjemce podpory: 98 212,02 (5 %) Datum plánovaného ukončení projektu: 30.11.2021 Příjemce dotace: Obec Lutopecny

Bez finanční pomoci MMR ČR bychom nebyli schopni danou akci nikdy realizovat.

Za tuto obrovskou pomoc Ministerstvu pro místní rozvoj a jejich pracovníkům moc děkujeme.

Petr Navrátil, v. r.

starosta obce Lutopecny


 

V Lutopecnách, dne 12. 10. 2020

„Oprava obecní tělocvičny v Lutopecnách“.

SDĚLENÍ

 

Obec Lutopecny informuje, že jí byla poskytnuta finanční dotace ve výši 390 000,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu na podporu obnovy venkova na realizaci projektu s názvem „Oprava obecní tělocvičny v Lutopecnách“.

 

Bez takto významné finanční podpory Zlínského kraje by projekt nemohl být realizován.

 

Za tuto podporu obec Lutopecny Zlínskému kraji srdečně děkuje.

 

 Petr Navrátil, v. r.

starosta obce

Podekovani Zlinskemu kraji