image
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Významní rodáci > Alois Kusák

Alois Kusák

V roce 1890 vycházely v Kroměříži jako jediné místní noviny " Velehrad ".

Byl majetkem skupiny vydavatelů, kteří v lůně národní strany vytvořili jeden z opozičních proudů.

Jeho dominující osobností byl mladý právník Alois Kusák, rodák z Lutopecen a JUDr Fr. Barvič, advokát v Holešově. Zejména Kusák v obsahové části časopisu stavěl do popředí myšlenky cyrilometodějství, velkomoravské tradice a romanticky laděné všeslovanské sympatie většiny čes. obyvatelstva. Kladl rovněž důraz na podporu české národnosti a čes­kého jazyka a potíral všechny odnárodňovací snahy. Od svého vzniku v lednu 1889 zaujal Velehrad ostře protistaročeský kurs.